《Linux函数调用手册》之___sigdelset从信号集里删除一个信号
定义:
int sigdelset(sigset_t * set,int signum);
表头文件:
#include<signal.h>
说明:
sigdelset()用来将参数signum代表的信号从参数set信号集里删除。
返回值:
执行成功则返回0, 如果有错误则返回-1。
相关函数:
sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigismember
错误代码:
EFAULT 参数set指针地址无法存取
EINVAL 参数signum非合法的信号编号
返回顶部 | 《Linux函数调用大全》 | 《Linux命令大全》 | Linux专栏